Projekt wykonawczy

Optymalna wersja projektu, zawierająca w sobie projekt koncepcyjny i wykonawczy ze wszelkimi sugestiami i informacjami dotyczącymi realizacji, przeznaczonymi dla wykonawców. W skład projektu wchodzą:

  • konsultacje projektowe – rozmowy z inwestorem dotyczące planowanej inwestycji, jego potrzeb oraz upodobań;
  • projekt układu funkcjonalnego – w oparciu o analizę układu funkcjonalnego oraz zebrane wcześniej informacje od inwestora, przygotowanie kilku wersji zagospodarowania wnętrza, obejmującego rozmieszczenie ścianek działowych oraz modułów meblowych i głównych elementów wyposażenia, przedstawione w postaci rzutów technicznych 2D z wymiarami; stworzenie ostatecznego projektu funkcjonalnego;
  • wizualizacje 3D wszystkich projektowanych pomieszczeń w oparciu o zaakceptowany układ funkcjonalny;
  • projekt instalacji elektrycznej i hydraulicznej;
  • rozrys techniczny wszystkich projektowanych pomieszczeń w postaci rzutów podłogi, sufitu oraz widoków ścian ze wskazówkami i informacjami dla wykonawców oraz wymiarami, niezbędnymi do prawidłowej realizacji projektu;
  • wybór wszystkich materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia wnętrza;
  • zestawienie ilościowe użytych materiałów i sprzętów wraz z sugerowanym miejscem zakupu.